U bent hier

Een eetbare buurt? Velt helpt je op weg

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
Natuur en bos
Ruimte
Voeding
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Carina Govaert
03-281 74 75
Via dit project wordt begeleiding aangeboden voor de realisatie van eetbare buurtprojecten. 
Velt denkt mee over de mogelijkheden van de locatie, de participatie van de buurtbewoners, het soort project dat je wil initiëren en de randvoorwaarden. Bij grote percelen kan de gemeente ook een plaats geven aan een professionele boer voor een duurzaam landbouwproject. Dan staan De Landgenoten je extra bij. Het resultaat kan zijn: 
 • een buurtboomgaard waar bewoners fruit kweken, oogsten en verwerken
 • een pluktuin waar bezoekers en boer samenwerken
 • een plukroute doorheen je gemeente waar verloren plekjes een lekkere invulling krijgen
 • een samentuin op het terrein van het voormalig OCMW
 • een voedselbos bij een dagcentrum voor mensen met een beperking dat gericht is op inclusie met de buurt.
 
Projectinhoud en –verloop
De realisatie van een eetbare buurt op één locatie omvat 4 opeenvolgende stappen. Ze worden op
maat verfijnd, in functie van de verwachtingen en mogelijkheden van de gemeente.
 
 • Stap 1 – Analyse uitgangspunten
 • we brengen tijdens één of meerdere gesprekken de mogelijkheden van het project in kaart (oa. ecologische impact, sociale betekenis voor de buurt, rol van stakeholders, juridische aspecten)
 • we verifiëren ruimtelijk-technische aspecten van het project (oa. bodemkwaliteit perceel, integratie in de omgeving
 • indien uit de analyse blijkt dat er minimaal 0,5 ha beschikbaar kan gesteld worden voor een professionele landbouwer, wordt De Landgenoten betrokken.
   
 • Stap 2 – Verfijning projectdefinitie en opmaak stappenplan
  • we schrijven van één of meerdere scenario’s uit om het project te concretiseren
  • we toetsen dit af bij de gemeente en de stakeholders en bij de buurtbewoners indien
   gewenst
  • we finaliseren de projectdefinitie en maken een stappenplan (incl. planning en begroting)
   op voor het participatietraject
    
 • Stap 3 – Uitvoering participatietraject tot aan de inrichting (deel 1) 
  • ​begeleiding participatief traject buurtbewoners en andere stakeholders (bekendmaking,
   werving geïnteresseerden, inspraaksessie of infoavond)
  • op basis van de uitkomst: uitwerken van een inrichtingsplan (aanplant, infrastructuur)
   met aandacht voor de noden van de buurt => integratie van eetbare elementen en
   elementen die beantwoorden aan andere noden zoals rust, ontspanning en spel.
  • advies bij aanvraag vergunningen voor aanplant
  • opmaak technisch inrichtingsplan (aanplant, infrastructuur)
  • opmaak beheerplan na de aanplant
    
 • Stap 4 – Uitvoering participatietraject na de inrichting (deel 2)
  • technische begeleiding op locatie, ifv. van een ecologisch groenbeheer met participatie van alle betrokkenen.
  • begeleiding om vlak van groepsontwikkeling, met een verfijning van elke rol voor elke deelnemer (buurtbewoner, stakeholder, …)

Timing

 • In een eetbare buurt bepalen de seizoenen de timing (aanplant, oogstperiode, …). Een begeleidingstraject start best in het voorjaar om de daaropvolgende winter de inrichting van de locatie met de aanplant te realiseren.
 • De periode voor de aanplant (stap 1, 2 & 3) neemt gemiddeld 10 maanden in beslag. Idealiter
  de periode januari-november. De periode na de inrichting (stap 4) omvat meestal 1 à 2
  groeiseizoenen.
 
De gemeente is verantwoordelijk voor: 
 
 • Beschikbaar stellen van een perceel waar de eetbare buurt kan gerealiseerd worden
 • Aanstelling van één contactpersoon die het project opvolgt en waar nodig andere gemeentelijke medewerkers met bijkomende expertise betrekt
 • Input leveren voor de projectdefinitie (doelstellingen, timing, output)
 • Eventueel: specifieke taken bij realisatie project (bestellen plantgoed, communicatie naar burgers)
 
Prijs (excl. btw)
 
De prijs is afhankelijk van verschillende factoren: de grootte van het perceel, de intensiteit en de
duur van het participatietraject, de rol van de stakeholders, de randvoorwaarden (vergunningen,
integratie in een landschapsinrichtingsplan, …). De richtprijs voor de 4 stappen van de
trajectbegeleiding bij de realisatie van een eetbare buurt bedraagt 15.000 euro.
 
Gemeenten uit West-Vlaanderen kunnen intekenen op dit aanbod aan 50% korting via deze oproep van provincie West-Vlaanderen.
 
Ondertekende jouw gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact al? Dan ontvangt jouw gemeente subsidies van de Vlaamse overheid. De kosten verbonden aan deze ondersteuning kunnen ingebracht worden als rapportering. In de jaarrekening koppel je daarvoor de code (ABB-LEKP-2021) aan de uitgave.
 
Contactpersoon
 
Carina Govaert, medewerker eetbare buurten, carina@velt.nu, 03-281 74 75
 
Bekijk zeker ook het Velt-aanbod voor deze projectbegeleidingen:
 
 

Foto Aikon producties voor Velt vzw

Getuigenissen van klanten: 

Nevele plant bos om van te smullen
Ook Nevele ging reeds in zee met Velt. Tine Monseré, omgevingsambtenaar leefmilieu bij de gemeente: “Het aanbod van Velt was een welkom geschenk! We misten de concrete kennis en vaardigheden om rond duurzaamheid aan de slag te gaan. De hulp van Velt, partner uit het netwerk van Gemeente voor de Toekomst, kwam als geroepen.”
Heel wat bewoners in Nevele houden van het buitenleven. Dus werd een braakliggend terrein omgevormd tot een plek met duurzame bomen en struiken met eetbare vruchten. Tine Monseré: ‘Zo dragen we bij aan een verbetering van onze leefomgeving en aan de Nevelse klimaatdoelstellingen. Maar het voedselbos brengt bewoners ook met elkaar in contact. Iedereen is er welkom: burgers, scholen, jeugdbewegingen, noem maar op. Voordien leefden die groepen naast elkaar, dankzij het voedselbos vinden ze elkaar.’