U bent hier

Veilig op weg door het groen

Een goed onderhouden paadje doorkruist Impe.

Een spoorweg, een steenweg en een autostrade snijden Lede in stukken en  plaatsen de inwoners voor een uitdaging: “Hoe geraak ik te voet of met de fiets veilig van a naar b?” Het gemeentebestuur nam de vzw Trage Wegen onder de arm om veilige doorgangen door het groen te creëren. 
 
Ontdek hoe het tragewegenplan ontstond
 
Lede vatte een jaar of vier geleden het plan op om oude en in onbruik geraakte trage wegen terug open te stellen. Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer; vooral fietsers en voetgangers. 
“Al onze buurgemeenten hebben al een tragewegenplan, we hebben dat goede voorbeeld gevolgd”, vertelt Peter Govaert van de dienst verkeer van de gemeente Lede. “De samenwerking met Trage Wegen verloopt heel vlot. De medewerkers hebben de inwonersvergaderingen waarbij de geïnventariseerde wegen werden geëvalueerd, telkens in goed banen geleid. Nu we in een meer praktische fase zitten, komt er een keer per maand iemand van Trage Wegen bij ons in Lede werken. Die nabijheid zorgt voor een goede verstandhouding en werkt heel gemakkelijk.” 
 
 
 
Ideale constellatie
 

Al onze buurgemeenten hebben al een tragewegenplan, we hebben dat goede voorbeeld gevolgd

Dries Elst van vzw Trage Wegen is ook zeer tevreden over de samenwerking: “In Lede werken we in de ideale constellatie: een ambtenaar, de schepen en ikzelf. Eerst hebben we met behulp van vrijwilligers een inventaris van de trage wegen en hun huidige staat opgemaakt. De vrijwilligers trekken de straat op en de natuur in. Ze keren terug met een beschrijving van elk paadje met foto’s. Dan wordt het duidelijk: dit zijn de verbindingen die er zouden kunnen zijn. Daarna start een participatietraject om te onderzoeken welke trage wegen terug in gebruik genomen kunnen worden en wat de prioriteiten zijn. Zo merk je dat de buurtbewoners er echt naar uitkijken om bijvoorbeeld veilig met de fiets door het groen naar school te kunnen gaan”, vertelt Dries Elst van Trage Wegen.  
 
Samen oplossingen zoeken
 
Daarna bleef Lede niet bij de pakken zitten maar ze gingen onmiddellijk verder. De ambtenaar en de schepen trokken hun wandelschoenen aan, gingen ter plaatse en stonden altijd klaar om in gesprek te gaan met de omwoners en eigenaars van de trage wegen. Ze hielden voet bij stuk: ‘hier moet een veilige en groene verbinding komen voor fietsers en wandelaars’, maar gingen ook samen met de inwoners en eigenaars van gronden op zoek naar alternatieven. Zo vond de gemeente een oplossing voor een trage weg die dwars door een veld liep, door een paadje naast het veld te maken. Een verbinding door het natuurgebied zal wel gemaaid maar niet verhard worden en omdat er vinpootsalamanders in de diepste karrensporen zitten, wordt de wegbedding daar niet hersteld maar komt er in overleg met Natuurpunt een alternatieve passage. Het paadje dat vlak achter de tuin van een omwonende liep, werd een beetje verder gelegd op het terrein van het woon-zorgcentrum. Zo bewaart de buurtbewoner zijn privacy en krijgt het woon-zorgcentrum er een mooie rolstoelvriendelijke wandelroute bij; weg van het drukke verkeer. En natuurlijk: verwaarloosde wegen die terug mooi ingericht zijn, worden ook opgenomen in het nieuwe onderhoudsplan Iedereen blij. Door het vele overleg en de bereidheid om alternatieven te bekijken, heeft de gemeente Lede zo veel mogelijk vermeden dat er juridische procedures opgestart werden. “Betrokkenheid vanuit de gemeente  is de sleutel tot succes. Wij hebben de inhoudelijke expertise, maar het is omdat administratie en bestuur mee hun schouders onder dit project zetten dat we tot mooie en duurzame realisaties komen”, vat Dries Elst samen.  
 
Trage weg traag proces
 

Betrokkenheid vanuit de gemeente is de sleutel tot succes. Wij hebben de inhoudelijke expertise, maar het is omdat administratie en bestuur mee hun schouders onder dit project zetten dat we tot mooie en duurzame realisaties komen

Nu wachten de buurtbewoners vol ongeduld op de opening van de eerste nieuwe trage weg. Na de participatiemomenten bleef het lang stil. Het openen van een trage weg volgt helaas vaak een traag administratief proces. Eerst moet er een akkoord zijn met alle eigenaars en omwonenden, dan moet het naar de gemeenteraad en daarna naar de provincie. Die administratieve processen nemen veel tijd in beslag. Zo gebeurt het vaak dat tussen het idee en de realisatie twee jaar verstrijken. “We hopen op zeer korte termijn de eerste nieuwe trage weg officieel te kunnen openen”, onthult Peter Govaert. “Een stuk  tussen Speurstraat en Rodtstraat, het andere deel volgt later. Als heel de verbinding klaar is zal dit de langste trage weg zijn van de hele regio.”
 
Pelgrimstocht en loopomloop
 
Dit traject leverde ook onverwachte resultaten op. “Zo trok er een pelgrimstocht door Lede. Ze wilden eerst de GR-route nemen, maar door de aandacht voor trage wegen, kozen ze voor de Sint-martinus wandelroute,” weet Dries Elst.  
Peter Govaert van Lede was verrast toen de sportdienst aanklopte bij de verkeersdienst. “Ze hadden gehoord van het tragewegenplan en wilden dat gebruiken om looppaden uit te stippelen. Samen met de provincie hebben we drie Loopomlopen in kaart gebracht. Dat zijn bewegwijzerde looproutes die grotendeels over onverharde wegen lopen.” 
 
De volgende stap is nu om alle trage wegen op een kaart aan te duiden en met bordjes onderweg. Zodat iedereen met een gerust hart op stap kan gaan. 
 

 

Dit project kwam tot stand met steun van de Provincie Oost-Vlaanderen

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: