U bent hier

Stad Genk plant bouw twee windmolens in industriegebied Genk-zuid

Het Genkse schepencollege besliste eerder deze week om twee percelen in eigendom van de stad te laten opnemen in een groter onderzoek naar het potentieel van windenergie in het industriegebied Genk-Zuid. Meestappen in het voortraject van studiewerk, milieu-effectenrapportage en een gezamenlijke vergunningsaanvraag betekent een investering van zo'n 120.000 euro. Wat betreft de concrete realisatie van de windturbines gaat de stad onderzoeken via welk model dat het best gebeurt en hoe burgers daarbij kunnen worden betrokken.
 
Genk en hernieuwbare energie: nummer één in Limburg, op drie in Vlaanderen

Wist u dat Genk op vlak van hernieuwbare energie op de eerste plaats staat in Limburg? Alleen al op vlak van windmolens: meer dan 20% van alle Limburgse windmolens staan in Genk. In Vlaanderen moet Genk enkel Gent en Beveren-Waas laten voorgaan en behoort het dus tot de top drie. Door inzet van wind, zon en biomassa herbergt Genk een geïnstalleerd vermogen van liefst 114 Megawatt. Wat betreft windenergie heeft Genk momenteel 22 windturbines. Deze zijn samen goed voor een groot aandeel in dat totale vermogen. "In mensentaal zou je kunnen zeggen dat alleen al deze turbines genoeg energie produceren om alle Genkse huishoudens het jaar rond van stroom te voorzien", legt schepen Gianni Cacciatore uit. 
 
Het industriegebied Genk-Zuid heeft in totaal 19 windmolens (waarvan er 15 op grondgebied Genk staan, 4 op grondgebied van buurgemeenten).19 turbines in het industriegebied lijkt veel, "maar toch is het volledig energetisch potentieel van Genk-Zuid nog niet benut", vervolgt burgemeester Wim Dries. "Studies wijzen uit dat er nog plaats is voor een twintigtal windmolens."
 
Schaalvoordelen van gezamenlijk voortraject

Het feit dat er de afgelopen jaren geen turbines zijn bijgekomen, heeft te maken met het feit dat Vlaanderen de uitvoering van een MER oplegt, hetgeen duur studiewerk vereist. In verleden zijn meerdere pogingen ondernomen om deze situatie te deblokkeren, maar dat sprong telkens af. In 2016 heeft de firma ENCON een initiatief genomen en inmiddels heeft het al heel wat bedrijven rond zich verzameld die het hele voortraject van de realisatie van bijkomende windmolens samen willen aangaan. Een gezamenlijk traject heeft uiteraard duidelijke schaalvoordelen, zeker ook financieel. Concreet gaat het over de mogelijke toekomstige realisatie van 15 tot 22 nieuwe windturbines.
 
"Stad Genk bezit meerdere percelen industriegrond op Genk-Zuid. Daarom zijn we gaan onderzoeken of het ook voor ons niet opportuun zou zijn om in dit traject mee te stappen. Ik ben tevreden te kunnen melden dat we eind deze maand de gemeenteraad om groen licht zullen vragen om dat te doen met twee percelen in de buurt van Caetsbeek, eentje aan de Troisdorflaan en eentje aan de Geleenlaan. Op elk perceel één windmolen betekent een investering in het voortraject van 120.000 euro", aldus nog de burgemeester. 
 
Burgers betrekken

Dit najaar nog start de studiefase, de MER en de vergunningsaanvraag zijn gepland voor volgend voorjaar. "Een voordeel is dat dit gezamenlijke traject niets vastlegt over de manier waarop de realisatie moet gebeuren. We behouden dan ook onze volledige autonomie: kiezen om zelf te investeren in eigen turbines, een externe ontwikkelaar aantrekken of nog een ander, innovatief en participatief businessmodel ontwikkelen." 
 
"Voor ons gaat het hier om meer dan gewoon twee windmolens bouwen. Willen we inzetten op de transitie van Genk naar een duurzame en slimme energiestad, dan is dit dossier een krachtig signaal. Niet in het minst naar onze Genkenaren, die we, ongeacht de keuze voor welk model dan ook, mee willen betrekken en laten participeren", verzekert schepen Cacciatore.