U bent hier

Leuven en Ecopower gaan samen in zee

Bron: 
MO* Magazine
© REScoop.eu

Begin juni kroonde de Europese Commissie Leuven tot een groene ambassadeur. Nog geen maand later zet de stad een volgende stap naar een klimaatneutrale stad. Zo lanceerde ze gisteren haar breed partnerschap met onder andere Ecopower voor hernieuwbare energie.

MARLIES VAN COILLIE . 30 JUNI 2017

'Minder uitstoot, meer toekomst’, luidt de slogan van het project Leuven 2030. De inzet is Leuven als de leefbare klimaatstad tegen 2030. Ze investeert daarvoor onder andere in duurzame mobiliteit en meer groen.

‘Vandaag liggen op alle daken van het stadsbestuur waar het mogelijk is al zonnepanelen’, zegt schepen van Leefmilieu Mohamed Ridouani (sp.a). Begin deze maand heeft de stad voor haar investeringen in ecologische duurzaamheid nog de klimaatprijs European Green Leaf Award ontvangen. De Europese Commissie kroonde de stad zo tot een groene ambassadeur. Nog geen maand later zet Leuven een volgende stap. Zo lanceerde ze gisteren haar breed partnerschap met onder andere Ecopower voor hernieuwbare energie.

De schepen: ‘We willen Leuven zo snel mogelijk klimaatneutraal en zelfvoorzienend maken, en dit samen met de Leuvense middenveldorganisaties, instellingen en bedrijven, en vooral: samen met de Leuvenaars.’

Joachim Declerck, stedenbouwkundige: ‘Het is een heel belangrijke stap vooruit, maar met hernieuwbare energie alleen zijn we er nog niet. Het zal verder moeten gaan als Leuven klimaatneutraal wil zijn. Zo is ook het transformeren van het stedelijk landschap noodzakelijk om minder energie te consumeren en te verliezen.’ Declerck is medeoprichter van Architecture Workroom Brussels dat zoekt naar innovatieve antwoorden op architecturale en stedelijke uitdagingen.

De kandidaatleverancier garandeert investeringen in hernieuwbare energie en de winsten vallen niet geheel in privé-handen, maar vloeien voornamelijk terug naar de gemeenschap.

Leuven heeft het LICHT gezien

Ecopower is ‘een coöperatieve energieleverancier waar de klanten zelf eigenaar zijn van de groenestroominstallaties’, staat te lezen op hun website. Het bedrijf is de uitverkoren strategische partner van de stad Leuven.

De wil van de stad om op termijn volledig op hernieuwbare energie - waarvan het grootste deel uit lokale productie - te draaien, vraagt investeringen. ‘In het consortium tracht Ecopower deze investeringen aan te trekken’, zegt Dirk Vansintjan, bestuurder bij Ecopower.

Bij het kiezen van de partner stonden twee voorwaarden voorop. De schepen: ‘De kandidaatleverancier garandeert investeringen in hernieuwbare energie en de winsten vallen niet geheel in privé-handen, maar vloeien voornamelijk terug naar de gemeenschap.’

Ecopower gaf aan deze doelstellingen via samenwerking te willen bereiken. ‘Uit dat opzet werd Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie (LICHT) Leuven geboren’, staat te lezen op de kersverse site.

Drie van de zes andere organisaties binnen LICHT Leuven hebben hun thuisbasis in de stad. Zo zit Futureproofed mee aan tafel. Het consultatiebureau ziet in de transitie naar een fossielvrije, duurzame economie de opportuniteit van de eeuw om goede zaken te doen.

© Ecopower​

De rol van Ecopower is tweezijdig, vertelt Dirk Vansintjan. ‘Enerzijds treden we op als een spelverdeler. We zorgen dat projecten van de grond komen door bedrijven, scholen, universiteiten, burgers,… warm te maken om geld vrij te maken voor duurzame energie. Anderzijds spelen we zelf een rol bij het investeren.’

De daken van de toekomst

De rol van Ecopower is tweezijdig, vertelt Dirk Vansintjan. ‘Enerzijds treden we op als een spelverdeler. We zorgen dat projecten van de grond komen door bedrijven, scholen, universiteiten, burgers,… warm te maken om geld vrij te maken voor duurzame energie. Anderzijds spelen we zelf een rol bij het investeren.’

‘Zonnepanelen op het dak leggen, is bijvoorbeeld voor scholen en ziekenhuizen niet de prioriteit. Door ze te wijzen op de technische en financiële mogelijkheden, tracht LICHT Leuven ze een duwtje in de rug te geven om alsnog de overstap te maken.’

Ze staan dan voor de keuze: ofwel beschikken ze over voldoende financiële draagkracht om het dak zelf te bekleden met zonnepanelen, ofwel laten ze het dak over aan een coöperatieve leverancier en kopen ze aandelen bij de coöperatie waardoor ze alsnog mede-eigenaar zijn. Ze kunnen zich ook aansluiten bij een andere duurzame leverancier of ze keren hun kar.

Een ding is zeker onbenutte daken bieden potentieel. Dirk Vansintjan: ‘Daken van grote gebouwen liggen er vaak verlaten bij. Momenteel hebben we al een inventaris van ongeveer 100.000 vierkante meter interessant dakoppervlak om collectieve zonneprojecten te ontwikkelen. Dat zijn vijftien voetbalvelden aan zonnepanelen, voldoende om ruim 3.000 gezinnen van groene energie te voorzien.’

Erik Olaerts (CC BY-NC-ND 2.0)​

Steden willen dus liever aan het stuur zitten om hierover een overzicht te bewaren, zodat het stedenlandschap niet uitdraait op een geprivatiseerde kakofonie.’

“Niet in mijn achtertuin”

En het blijft niet bij zonne-energie. ‘Energie halen uit zon, wind en warmte’, zo luidt de boodschap. ‘Ik loop nu de verschillende gemeentes langs de E40 af om samen tot een akkoord te komen rond windmolens’, vertelt de schepen. Een gezamenlijke overstap naar hernieuwbare energie faciliteren is nodig, zo stelt hij, zodat de private sector de lokale overheden niet wegspelen.

In transitie naar duurzame energie, schuilt het gevaar van verdere privatisering van het stedelijk landschap, zegt Joachim Declerck.

‘Bij fossiele brandstoffen warmt het huis op en loopt het warm water uit de douche door een simpele draai aan de kraan en verder heeft dat geen gevolgen. Er is geen directe connectie tussen het produceren en het verbruiken van energie. Hernieuwbare energie werkt omgekeerd. Zonnepanelen, windmolens, noem maar op, hebben een grote zichtbaarheidsfactor. Ze staan als het ware in de achtertuin. Wanneer privébedrijven het stedelijk landschap opfleuren met windmolens, waarvan de energie niet bestemd is voor omwonenden, misnoegt dat de stedelingen.

Steden willen dus liever aan het stuur zitten om hierover een overzicht te bewaren, zodat het stedenlandschap niet uitdraait op een geprivatiseerde kakofonie.’

Energievretende huizen

Transitie naar hernieuwbare energie betekent hoe dan ook verandering van het stadsbeeld. ‘Zolang de andere kranen blijven open staan, zal door het toedraaien van de fossiele brandstofkraan het energieverbruik nog niet klimaatneutraal zijn’, merkt Declerck op.

Hij verwijst daarmee naar de overconsumptie en het gebrek aan energie-efficiëntie. Dit vraagt een mentaliteits- en gedragswijziging zowel van de stad als van de inwoners. ‘In de historische binnensteden lekken de huizen energie’, zegt hij. Hernieuwbare energie lost dit probleem niet op. Ook zij produceert energieverlies. Daarnaast staat elk huis in voor zijn eigen verwarming. ‘Collectief verwarmen vraagt minder energieproductie’ en ook dat is een werkpunt, vervolgt hij zijn betoog. Anders nadenken over consumptie en mobiliteit is zijn laatste aandachtspunt. Zijn conclusie luidt dat Vlaanderen voor een enorme werf staat. ‘De energievretende huizen moeten op de schop.’

Projecten als LICHT Leuven zijn zeker een begin, maar uiteindelijk zullen we allen een andere manier van wonen en bewegen moeten accepteren. Groene energie vraagt ruimte, ruimte die in Vlaanderen al schaars is. ‘De steden staan voor de uitdaging vorm te geven aan deze verdichting en verduurzaming.’

De schepen is zich daarvan bewust: ‘We moeten tegelijk werken aan onze energie-efficiëntie, want de groenste energie is diegene die we niet verbruiken. Ondertussen lopen al tal van renovatieprojecten in de stad.’

'De rol van de lokale overheid als schakel wijst op een sterke verandering in onze manier van denken’

Een lokale Ecopower

De relatie tussen de individuele energieconsument en de energieproductie wordt steeds kleiner. De impact van groene energie op de omgeving is nabij, waardoor de nood aan een breed draagvlak hoog is.

Leuven lijkt er klaar voor. Leuven 2030 is nu al sterk verankerd in de gemeenschap en wil het klimaatbeleid bij zijn bewoners brengen. Dat blijkt uit de woorden van de schepen van Leefmilieu.

De schepen: ‘LICHT Leuven zal voorzien in een lokale coöperatie.’ Via de lokale coöperatie ‘kunnen alle Leuvenaars binnenkort niet alleen financieel investeren in hernieuwbare energie, maar ook delen in de winst van de energieproductie en wegen op de besluitvorming’, klinkt het enthousiast.

De directe connectie tussen groene energie en de consument is nodig. Dat bevestigt zowel Declerck als Serge de Gheldere, de oprichter en CEO van Futureproofed. ‘De timing kon niet beter. Het project toont het omgekeerde aan van de doemscenario’s die naar voren worden geschoven als het om het behalen van de klimaatdoelstellingen gaat’, zegt de CEO.

Het geld op de spaarrekening heeft zijn bestemming gevonden, zo klinkt het. ‘Het financiële rendement wanneer de burger investeert in energie coöperaties, is groter dan het rendement op zijn spaarboekje.’

‘Als de inwoners er zelf baat bij hebben, verdwijnen de discussies over de ‘windmolens in de achtertuin’ op de achtergrond. En het werkt! Kijk maar naar de succesverhalen in Nederland en Duitsland.’

‘De rol van de lokale overheid als schakel wijst op een sterke verandering in onze manier van denken’, besluit Declerck. Van nationalisering via privatisering naar coöperaties met de lokale overheid als bindende schakel. Die schakel is nodig, zodat ‘de stad zowel inclusieve als kwaliteitsvolle eisen kan stellen aan de bedrijven.’ LICHT Leuven is in dit opzicht een stap in de goede richting.