U bent hier

Herentals wil dat de burger deelt in energieopbrengst

Bron: 
Stad Herentals

In Herentals heeft de gemeenteraad beslist om participatief te werken rond hernieuwbare energieprojecten.

Voor nieuwe projecten rond hernieuwbare energie op het grondgebied van de stad zoals windmolens of grote zonnepaneelprojecten wordt gestreefd naar minstens 20% rechtstreekse participatie (van burgers, lokale overheid, organisaties en bedrijven) via coöperaties die de ICA-principes respecteren.

Op die manier zijn de natuurlijke hulpbronnen zo maximaal mogelijk een gemeenschappelijk goed. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de verdere uitwerking in samenwerking met de diverse betrokken diensten en mogelijk relevante derden.

Steeds meer steden en gemeenten ondertekenen de burgemeesterconvenant en stellen klimaatactieplannen op. Daarbij ontdekken ze dat er een overvloed aan hernieuwbare energie beschikbaar is op het grondgebied (zon, wind, water, biomassa, aardwarmte). Deze omgevingsenergie smeekt om lokaal geoogst te worden via gemeenschapsprojecten. Daarmee betrekken steden en gemeenten hun bevolking rechtstreeks bij de noodzakelijke energietransitie, geven als lokale overheid zelf het goede voorbeeld, en zorgen voor lokale verankering van hernieuwbare energieprojecten in samenwerking met de bevolking.

Enkele concrete tools om de omgevingsenergie te oogsten via gemeenschapsprojecten vind je hier.

Dit artikel draagt bij aan volgende duurzame ontwikkelingsdoelen: