U bent hier

Burgers laten delen in winst uit windenergie

Energiecoöperatie ZuidtrAnt wil inwoners betrekken bij groene projecten

Bron: 
De Gazet van Antwerpen 16 juni 2017
Originele titel: 
Burgers laten delen in winst uit windenergie
Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elk hergebruik dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publisch.be.

LINT - Energiecoöperatie ZuidtrAnt heeft alle gemeentebesturen uit de regio een brief gestuurd om meer burgerparticipatie te vragen bij projecten rond windenergie. Een delegatie van de coöperatie trok zelfs naar de burgemeester van Lint, met in het zog de kleuters van basisschool Mater Christi.

Sinds enkele jaren is 15 juni officieel Global Wind Day, of internationale dag van de wind, een dag waarop initiatieven rond windenergie extra in de kijker worden gezet door verenigingen en bedrijven die windenergie genegen zijn. De coöperatie ZuidtrAnt cvba-so, een onderdeel van Rescoop Vlaanderen, is er zo een. ZuidtrAnt is een samenwerkingsverband van burgers die zich willen inzetten om in onze regio duurzame energieprojecten te realiseren. Elk gemeentebestuur uit de Antwerpse zuidrand kreeg naar aanleiding van Global Wind Day een brief in de bus om meer burgerparticipatie te vragen bij de realisatie van mogelijke energieprojecten. In Lint werd die brief persoonlijk afgegeven aan burgemeester Harry Debrabandere (N-VA) en milieuschepen Hans Verreyt (Groen).

“We hebben symbolisch voor Lint gekozen omdat het de gemeente is die, samen met Boechout, het verst van de luchthaven van Deurne gelegen is binnen ons werkingsgebied”, zegt Walter Nuyts van ZuidtrAnt. “Zoals we weten, gaan windmolens en Vlaamse luchthavens maar moeilijk samen. Lint en Boechout zijn ook nog niet té dichtbevolkt en hebben dus een mooi profiel voor een mogelijk windenergieproject. Daarmee willen we absoluut niet zeggen dat het hier ook moet en zal gebeuren.”

Steentje bijdragen

De coöperatie vraagt dus meer inspraak van de burger en wil gewone mensen ook de kans geven om te investeren in een project rond hernieuwbare energie.

“Nu steeds meer burgemeesters de overeenkomst rond klimaat hebben ondertekend, moet er werk worden gemaakt van alternatieve energiebronnen”, zegt Nuyts. “Door de schaarste aan geschikte locaties zijn windprojecten echter minder haalbaar voor burgerinitiatieven en dat is niet bevorderlijk voor het lokaal draagvlak van windenergie. Daarom vragen we dat gemeenten juridisch laten vastleggen dat minstens 20% van de vergaarde energie door wind voorbehouden wordt voor de lokale gemeenschap en dat ze ook in die mate in de winst mogen delen. Want rechtstreekse burgerparticipatie zorgt voor lokale verankering, persoonlijke betrokkenheid én een opbrengst die in de lokale economie blijft.”

Burgemeester Debrabandere nam naast de brief ook zelfgeknutselde windmolentjes van de kleuters van Mater Christi in ontvangst. “Mij lijkt dit een schitterend initiatief dat we zeker zullen meenemen naar de gemeenteraad”, zegt hij. “Als we ons steentje kunnen bijdragen, zullen we dat zeker doen. Uiteraard moeten we wel afwachten hoe de Lintenaren er zelf over denken.”

www.zuidtrant.be