U bent hier

Clean Power for Taxis: zero-emissietaxi’s in jouw stad

Doelgroep: 
Lokaal bestuur, Onderneming
Thema: 
EnergieMobiliteit
Type info: 
Begeleiding (persoonlijk)
Bart Dumoulin
02/282.19.47
In 2030 moeten alle taxi's in Vlaanderen zero-emissie zijn. BBL begeleidt steden en taxiondernemingen bij deze transitie. Taxi’s zijn de ideale niche-vloot om elektrisch rijden in Vlaanderen te promoten. Ze zijn zichtbaar in het straatbeeld, doen veel kilometers en bij elke taxirit kan de taxichauffeur als ambassadeur één of meerdere klanten de voordelen van elektrisch rijden laten ervaren. Door deel te nemen aan dit project, kan uw gemeente alvast de CO2-uitstoot op haar eigen grondgebied verminderen.
 
Het project bracht in kaart wat nodig is om elektrische taxi’s rendabel te krijgen en begeleidde al 8 Vlaamse centrumsteden en hun taxi-ondernemingen bij de overstap. Deze steden hebben een duidelijk beleid uitgewerkt en de transitie naar zero-emissietaxi’s is ingezet. Vandaag rijden in Vlaanderen meer dan 45 elektrische taxi's en krijgt ook jouw gemeente de kans om in te stappen in het begeleidingstraject van ‘Clean Power for Taxis’. 
 
Projectinhoud en -verloop
 
Instapperiode: onderling af te spreken
Begeleidingsperiode 2020-2021
 
Wat biedt BBL de deelnemende gemeenten?
 
  • Begeleiding bij opstellen en realisatie van plan van aanpak
  • Visibiliteit als koploper in de elektrificatie van de taxivloot en ambassadeur voor schone lucht in de stad
  • Deelname aan uitwisselingen
  • Ontzorging door de begeleiding van hun taxi-ondernemingen
 
De gemeente/burger/onderneming is zelf verantwoordelijk voor
 
  • Beschikbaarheid van een contactpersoon tijdens de volledige projectperiode voor bilateraal overleg en lokale coördinatie
  • Organiseren en leiden van enkele lokale overlegmomenten met de taxisector en daartoe accommodatie voorzien
  • Opmaken van een terreininventarisatie en een plan van aanpak ter elektrificatie van de taxisector
 
Prijs
 
€ 7000 voor het begeleidingspakket (16 maanden)
Deze prijzen zijn exclusief BTW.
 
Hoe ga je aan de slag?
 
Contacteer Bart Dumoulin, projectmanager Mobiliteit Bond Beter Leefmilieu
T +32 (0)2/282.19.47 | bart.dumoulin@bblv.be
 
Meer info op Clean Power for Taxis